Tên hãng Tên tuyến Giờ khởi hành Giờ đến Lưu ý Giá từ Đặt ngay
APT Travel Ha Noi- Hue 19.30 8.50 Sofl sleeper, 4person/cabin 52 $ Book now